От кого За топик Причина Оценка Дата
Krush792 AHK: PixelGetColor и повтор скрипта

Молодец

1 + 2021-07-18 17:53:34